Foto Galerie II / Photo Gallery II

Fortsetzung

Kalmia l. ‘Nani

P6071203 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1

Kalmia l. ‘Ola’

P5280218 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Olivia’

Kalmia l. ‘Penta Dot’

Kalmia l. ‘Pinkobello’

P5170004
P5270191 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
2009-05-27 11-37-25 - P5273098 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1

Kalmia l. ‘Quintessenz’

Kalmia l. ‘Radiata’

P1040266 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P5270148 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1000922 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1010119 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P5221713 A1
P6050304 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Star Magic’

Kalmia l. ‘Sterntaler’

Kalmia l. ‘Tad’

P5280020
P1010125 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P1000822 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)1

Kalmia l. ‘Tofka’

Kalmia l. ‘Utopia’

P6110470 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P6090248 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
2009-05-28 08-31-12 - P5283229 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1

Kalmia l. ‘Windmill’

Kalmia l. ‘Windrose’

Kalmia l. ‘Xanten’

P5311446 A1
P6130749 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P5310598 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)1

Kalmia l. ‘You Can’ rechts /
on the right side

Kalmia l.‘Zebulon’

P6151576 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P6120556 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1