Foto Galerie I / Photo Gallery I

Kalmia latifolia, die neuen Sorten von Dr. K.-H. Hübbers
The new cultivars

Kalmia l. ‘Alabaster’

Kalmia l. ‘Apfelrose’

Kalmia l. ‘Bandeau’

P6050008 A1
P6210003
P1000748 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Black Eye’

Kalmia l. ‘Black Label’

Kalmia l. ‘Cheerful’

P1050386
P5270121 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P6210271 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Corona

Kalmia l. ‘Disco’

P6050297 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1040244 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P5292151 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Eskimo

Kalmia l. ‘Ewa

Kalmia l. ‘Fred Clarkson

P6210276 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)
2009-05-28 08-32-16 - P5283236 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
2009-06-04 17-33-54 - P6040194 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Ginkona

Kalmia l. ‘Hania’

Kalmia l. ‘Harmonia

P1000778 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P6100321 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1010493 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Ideal’

Kalmia l. ‘Juwelia’

P1000944 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P6100371 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P5251252

Kalmia l.‘Kardinal’, Knospenstadium

P5290055 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Latchmin’

P1000869 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Leuchtfeuer’ (‘Beacon’)

P6090165 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
2009-05-27 11-42-22 - P5273119 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1050423
P6120484 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l.‘Moyland

P1010443 (2015_12_27 14_09_31 UTC)