Foto Galerie I / Photo Gallery I

 

Kalmia latifolia, die neuen Sorten von Dr. K.-H. Hübbers
The new cultivars

Kalmia l. ‘Alabaster’

Kalmia l. ‘Apfelrose’

Kalmia l. ‘Bandeau’

P6030002
P6091972
P1000748 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1

Kalmia l. ‘Black Eye’

Kalmia l. ‘Black Label’

Kalmia l. ‘Cheerful’

P1050389
P1000827 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1010488 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Corona

Kalmia l. ‘Disco’

P6050318 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1040244 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P5251914 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Eskimo

Kalmia l. ‘Ewa

Kalmia l. ‘Fred Clarkson

P6210276 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
2009-05-25 18-58-06 - P5252982 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
2009-06-04 17-35-11 - P6040203 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Ginkona

Kalmia l. ‘Hania’

Kalmia l. ‘Harmonia

P1000778 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P5251082 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1010488 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Ideal’

Kalmia l. ‘Juwelia’

P1000944 A (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P6091973
P5291329

Kalmia l.‘Kardinal’

P1050260

Kalmia l. ‘Latchmin’

P1000871.JPG A (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l. ‘Leuchtfeuer’
(Syn. (‘Beacon’)

P6141204 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
2009-06-04 17-35-11 - P6040203 (2015_12_27 14_09_31 UTC)
P1040887 (2015_12_27 14_09_31 UTC)1
P1010007 (2015_12_27 14_09_31 UTC)

Kalmia l.‘Moyland

Kalmia l. ‘Nani’